Nevrofeedback

Hva er nevrofeedback?

Nevrofeedback er et verktøy som bidrar til trening av hjernens egen selvregulering. Dette er en datamaskin og små avlesningselektroder, som måler aktivitet i nevroner og gir en tilbakemelding via en skjerm i form av et spill eller film. Tilbakemelding kan være både for oppmuntring, belønning eller hemme en aktivitet. Elektroden plasseres på det området av hjernen som skal trenes.

Dette kan ofte raskt føre til bedre: 

• Konsentrasjon     

• Fokus

• Hukommelse

• Søvn

• Humør

• Indre ro

• Adferd

 

Behandling:

Hos oss må alle først gjennom en kartlegging. Vi stiller spørsmål og finner et mål for behandlingen sammen. Det er viktig med en god kommunikasjon slik at vi kan følge symptomer i løpet av behandlingen. Diagnose er uvesentlig ved behandling hos oss. Det er bedring av symptomene som er mest relevant. Det er ønskelig å bidra til at symptomer kan reduseres å gi en bedre hverdag, også for personer uten diagnoser.

Det kan benyttes i alle aldre.

 

Dokumentasjon og forskning:

Helsedirektoratet har i sine reviderte retningslinjer til behandling av ADHD (des 2014) tatt med at bruk av nevrofeedback og dokumentasjon på dette. Dokumentet kan lastes ned her. Se s 47
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/adhdhyperkinetisk-forstyrrelse/Sider/default.aspx

Hjernen er selvregulerende og lager spor og mønster. Det er viktig at venstre og høyre hjernehalvkulene kommuniserer optimalt. Ved skjevutvikling i tidlig alder kan dette rettes opp ved hjelp av nevromotorisk trening. Nevrofeedback kan være et svært effektivt verktøy og kan gi varige bedringer. 

Det forskes stadig på nevroner i hjernebarken (cortex) og hjernens utvikling. Det er forskningsresultater som kan vise til at nevrofeedback er like bra på symptomer for ADHD som medisin. I tillegg anses 20 ganger med nevrofeedback som varig endring og er uten bivirkninger. 
http://ki.se/kind/kite-neurofeedback-och-arbetsminnestraning-vid-adhdadd-0

Eksempelvideo ved bruk av nevrofeedback