Om Hverdagshelse

Hverdagshelse drives av Aina Gunnerud. Du kan kontakte meg her. 

Hverdagshelse og min "reise" med et skifte i utdanning og yrkekarriere startet for mer enn 10 år siden. Det å ha vært pårørende, en aktiv fritid, familie med små barn og fulltidsjobb var tidvis svært belastende for kropp, sinn og egen helse.. Det oppsto et behov for ta vare på min helse og tiltak for et av mine barn med noen annerledes hverdagsutfordringer. Vi ønsket behandling som ga oss håp og mestring. Det ble derfor nødvendig å tenke "utenfor boksen". Min nysgjerrighet, pågangsmot, helhetstanker og ønske om økt forståelse av tverrfaglighet og sammenhenger (tanker, kropp og sinn) har ført til mine valg. 

Metoder jeg har lært meg er basert på vitenskap og effektive resultater. Jeg er svært takknemlig, stolt over mine valg og glad for å bistå med veiledning og støtte til andre. 
Jeg kaller meg hviletrener og har lært meg metoder og verktøy for å:
 - hvile kropp og sinn med øvelser som kan tilpasses og læres raskt.
 - hvile hjernen og nervesystemet med effektive resultater på kropp og sinn.
 - hvile tarmen og immunforsvaret med ernæringsveiledning og mindfulness.

Metoden kan brukes i persontilpasset behandling og bidra til livsmestring og økt hverdagsglede.

Jeg blir aldri utlært og tar ofte et kurs i MediYoga, eteriske oljer eller deltar på seminarer innenfor områdene immunforsvaret, psykisk helse og nevrobioligiske utvikling hos barn og voksne. 


Det har helt klart vært kombinasjon innen ernæring og mindfulness metoder som har vært mine helsefremmene verktøy og bidratt til egen mestring.

UTDANNING

2017 - Grunnutdanning medisin, 30 stp. Bjørknes Høyskole
2016 – Livsstyrketrening 1 år deltid, Vitenskapelige høyskole (VID), Diakonhjemmet
2015 – Ernæringsterapeut, 2 år deltid, Tunsberg Medisinske skole (TMS)
2011 – Veilederpedagog, Folkeuniversitetet
2010 - Organisasjon og ledelse, Høyskolen i Hedmark
2001 – Bachelor i revisjon, BI


KURS OG SEMINARER

Pårørendeguide for personer er pårørende til noen med psykisk sykdom og lidelse. (pårørende kompetansesenter)


Nevrofeedback Basic , Eeginfo, Tyskland
Nevrofeedback Advanced, Eeginfo, Tyskland
Kursleder i Mindful eating, Universitetet i California, SD
Instruktør Medisinsk Yoga 1
MediYoga, Stress og utbrenthet Coach
MediYoga, Traume         
Trauma Releasing Exercise, Instruktør
HRV, (heart rate variability) pulsmåler og stressrespons

Tester for matintoleranse, IgA og IgG og tester for cellestoffskifte

Kosholdsveileder, TMS
Naturmedisinsk grunnutdanning, TMS
Optimal trening og ernæring
Flere kostholdsretninger; Syre/base – lavkarbo – ketose – raw food – detox, Kinesisk medisin - mat, krydder og urter,

Biomedisinsk behandling av autisme/asperger og adhd
Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser hos voksne

Kurs i biokjemi, sammenhengen mellom tarm og hjerne.

Styrking av immunforsvaret
Microbiome