Livsstyrketrening

- oppmerksomt nærvær og
mestringsfremmene kommunikasjon

Har kroppen din "sagt fra" lenge? Hvordan lytte til signalene? 
Vil du bli bedre kjent med deg selv og lære å lytte innover, da kan kurset i Livsstyrketrening eller individuell veiledning passe deg.

Min utdannelse i livsstyrketrening er fra VID, diakonhjemmet, 2016
Jeg startet på dette studiet for å bli en bedre veileder og lære meg flere metoder innen oppmerksomt nærvær. I tillegg til å lære gode metoder og verktøy for min praksis, utviklet jeg meg som person. Jeg utvidet min egen forståelse av "å lære å oppdage" og hvordan jeg kunne ta bedre vare på meg selv i en hektisk hverdag. Jeg praktiserer selv daglig øvelser fra kurset i livsstyrketrening. 
Jeg her erfaring med individuelle klienter og parterapi. Jeg ledet kurs over 10 ganger for pårørende til psykisk syke hos Pårørendesenteret i Oslo høsten 2017.

To doktorgradsarbeid (Haugli og Steen, 2001, Zangi 2009), viser at kurs i Livsstyrketrening medfører økt selvforståelse, redusert emosjonelt stress og større mestringstro hos deltakerne.

Hva er livsstyrketrening?

Kurs i Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring. Mange som har langvarige helseutfordringer, som smerter i kroppen, stress, indre uro, nedtrykthet og søvnplager, erfarer sårbarhet og at selvbildet blir dårligere. Mange sliter også med tanker om hva omgivelsene – både jobbkollegaer, familie, venner, naboer og andre tenker om dem.
Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg og det livet jeg har levd på godt og vondt bærer jeg med meg. Livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Ofte finnes det ikke én årsak til plagene. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, en ubalanse som kanskje har vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til eller har kunnskap om at det å lytte til kroppen kan være viktig, så fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

Vil du lære deg metoder som kan bidra til styrke deg?

Hvorfor er livsstyrketrening viktig?

Ved å bli oppmerksom på egne tanke- og handlingsmønstre i møte med livstemaer som «Hvis kroppen kunne snakke», «Hvem er jeg? Selvoppfattelse og selvbilde», «Verdier – hva er viktig for meg?», «Hva trenger jeg? Om å sette egne grenser», «Sterke og svake sider», «Glede», «Dårlig samvittighet», «Sinne» og «Ressurser, muligheter og valg», øker muligheten til å ta gode helsefremmende valg i eget liv. 

Det er gjennomgående fokus på hvilke ressurser den enkelte har i seg selv og rundt seg for å møte de utfordringene han/hun har. Det er også fokus på livserfaringer og holdninger – og hva som kan føre den enkelte i retning av økt mestring og håndterbarhet i eget liv. Oppmerksomt nærvær/mindfulness og kreative tilnærminger er grunnleggende metoder i kurset.

Hvordan kan jeg få time?

Klikk på knappen under og bestill time.

Start med å velge type time du vil ha, deretter varighet på timen. Velg så dato og klokkeslett du vil timen skal starte. Skriv så inn din kontaktinformasjon. Når du bekrefter timen så vil du motta en epost med bekreftelse på timen.

Vel møtt!