Nevrofeedback

- trener hjernen din til å roe ned, økt fokus og konsentrasjon.

Nevrofeedback er et verktøy som bidrar til trening av hjernens egen selvregulering. Resultatet kan være alt fra at du får bedre konsentrasjon til at du sover bedre.

I USA omtales Nevrofeedback som "highway til mindfulness".
I Danmark innføres dette utstyret her (Cygnet, eeginfo) som hjemmetrening for unge mennesker med skolevegring eller drop out. 
Personer som har nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser har ofte god effekt av denne treningen. Dette kan bidra til å regulere en skjevutvikling. 
Personer med utfordringer som søvnvansker, overbelastinger og langvarig stress eller spenninger i kroppen som ikke vil gi slipp har ofte svært gode resultater her. 

"Denne behandlingen er så utrolig behagelig" Jeg vet ikke hva som skjer eller du gjør, men jeg opplever en ro og økt tilstedeværelse som jeg ikke trodde var mulig med min ADHD" Kvinne, 46 år

Vi tilbyr enkelttimer eller kurspakker. Vi starter med en kartleggingstime.

Hva er nevrofeedback egentlig?

Metoden benytter elektriske pulser til å trene spesifikke områder av hjernen, alt avhengig av resultatet man ønsker. Dette er en datamaskin og små avlesningselektroder, som måler aktivitet i nevroner og gir en tilbakemelding via en skjerm i form av et spill eller film.

Hjernen er selvregulerende og lager spor og mønster. Det er viktig at venstre og høyre hjernehalvkulene kommuniserer optimalt. Ved skjevutvikling i tidlig alder kan dette rettes opp ved hjelp av nevromotorisk trening. Nevrofeedback kan være et svært effektivt verktøy og kan gi varige bedringer. 

Tilbakemelding kan være både for oppmuntring, belønning eller hemme en aktivitet. Elektroden plasseres på det området av hjernen som skal trenes og er helt ufarlig.

En stadig mer anerkjent metode for medisinfri behandling

Metoden har vært i bruk siden tidlig 1900-tallet, og har blitt forbedret etterhvert som teknologien har utviklet seg. Det forskes stadig på nevroner i hjernebarken (cortex) og hjernens utvikling. Det er forskningsresultater som kan vise til at nevrofeedback er like bra på symptomer for ADHD som medisin. I tillegg anses 20 ganger med nevrofeedback som varig endring og er uten bivirkninger. Du kan lese mer om det her 

Hvorfor bør jeg vurdere nevrofeedback?

Nevrofeedback er en hjernetrim som kan hjelpe deg på områder der du ønsker å bli bedre.

Her er noen eksempler:

Insert or edit breadcrumbs
C
Title Link  
-
-
-
Preview:
  • Bedre konsentrasjon

  • Bedre hukommelse

  • Jevnere og stabilt humør

  • Økt fokus

  • Indre ro og mer avslappet

Hvordan kan jeg få time?

Hos oss må alle først gjennom en kartlegging. Vi stiller spørsmål og finner et mål for behandlingen sammen. Det er viktig med en god kommunikasjon slik at vi kan følge symptomer i løpet av behandlingen.

Du trenger ikke en diagnose fra en lege for å få behandling hos oss. Det er bedring av symptomene som er mest relevant. Det er ønskelig å bidra til at symptomer kan reduseres å gi en bedre hverdag, også for personer uten diagnoser.