Om Hverdagshelse

Hverdagshelse drives av Aina Gunnerud. Du kan kontakte meg her. 

Hverdagshelse og min "reise" med et skifte i utdanning og yrkekarriere startet for mer enn 10 år siden. Det å ha vært pårørende, en aktiv fritid, familie med små barn og fulltidsjobb var tidvis svært belastende for kropp, sinn og egen helse.. Det oppsto et behov for ta vare på min helse og tiltak for et av mine barn med noen annerledes hverdagsutfordringer. Vi ønsket behandling som ga oss håp og mestring. Det ble derfor nødvendig å tenke "utenfor boksen". Min nysgjerrighet, pågangsmot, helhetstanker og ønske om økt forståelse av tverrfaglighet og sammenhenger (tanker, kropp og sinn) har ført til mine valg. 

Jeg er svært takknemlig, stolt over mine valg og glad for å bistå med veiledning og støtte til andre. Jeg kaller meg hviletrener og har lært meg metoder og verktøy for å:
 - hvile kropp og sinn med øvelser som kan tilpasses og lett å lære.
 - hvile hjernen og nervesystemet med effektive resultater på kropp og sinn.
 - hvile tarmen og immunforsvaret med ernæringsveiledning og mindfulness.

Metoden kan brukes i persontilpasset behandling og bidra til livsmestring og økt hverdagsglede.

UTDANNING (høyskoler)

2020 - MI, motiverende intervju, 10 stp HiNN
2020 - Anatomi fordøyelsen og matkvalitet, 10 stp Bjørknes Høyskole
2017 - Grunnutdanning medisin, 30 stp. Bjørknes Høyskole
2016 – Livsstyrketrening 1 år deltid, Vitenskapelige høyskole (VID), Diakonhjemmet
2015 – Ernæringsterapeut, 2 år deltid, Tunsberg Medisinske skole (TMS)
2011 – Veilederpedagog, Folkeuniversitetet
2010 - Organisasjon og ledelse, Høyskolen i Hedmark
2001 – Bachelor i revisjon, BI


STUDIER, KURS OG SEMINARER

Stressveileder, Axelsons

Mindful Yoga 200t, (restorative og yogaterapi) Oslo Yoga

YinYoga 50t, Oslo Yoga

Pårørendeguide for personer er pårørende til noen med psykisk sykdom og lidelse. (pårørende kompetansesenter)

Nevrofeedback Basic , Eeginfo, Tyskland

Nevrofeedback Advanced, Eeginfo, Tyskland

Kursleder i Mindful eating, Universitetet i California, SD
Instruktør Medisinsk Yoga 1
MediYoga, Stress og utbrenthet Coach
MediYoga, Traume         
Trauma Releasing Exercise, Instruktør
HRV, (heart rate variability) pulsmåler og stressrespons

Tester for matintoleranse, IgA og IgG og tester for cellestoffskifte

Kosholdsveileder, TMS
Naturmedisinsk grunnutdanning, TMS
Optimal trening og ernæring
Flere kostholdsretninger; Syre/base – lavkarbo – ketose – raw food – detox, Kinesisk medisin - mat, krydder og urter,

Biomedisinsk behandling av autisme/asperger og adhd
Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser hos voksne

Kurs i biokjemi, sammenhengen mellom tarm og hjerne.

Styrking av immunforsvaret
Microbiome